Khóa Đào Tạo "Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ - Train The Trainer”

Khoá đào tạo khóa học "Train The Trainer", Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM cung cấp cho các Anh/Chị một số kiến thức tổng quát về công tác đào tạo … giúp việc đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp và khả năng đánh giá tâm lý của người học từ đó học viên có thể phân tích và thiêt kế các chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo giúp các Anh/Chị học viên nắm bắt được các vấn đề :

  • Hiểu rõ vài trò của người huấn luyện trong tiến trình đào tạo và đặc tính của người huấn luyện chuyên nghiệp
  • Phân tích nhu cầu đào tạo của cá nhân và tổ chức
  • Thiết kế chương trình và chọn phương pháp giảng dạy, đào tạo phù hợp với cách học của người trưởng thành

  • Đánh giả khả năng và phân tích tâm lý của người học để từ đó đưa ra nhưng phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả
  • Thực hiện giảng dạy các chương trình đào tạo một cách chuyên nghiệp, thu hút được sự tham gia tích cực.

Bên cạnh đó SAM luôn cập nhật và đổi mới các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tác và may mắn luôn nhận được sự quan tâm từ các đối tác trong nhiều năm qua đã đồng hành cùng SAM.

SAM xin chúc các anh/chị học viên sẽ thành công trong công việc và áp dụng thật tốt những bài học đến từ các giảng viên của SAM, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác cũng như công việc của mình tại Doanh Nghiệp.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO