• CHUYÊN KHẢO 15/6
 • Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Sản Xuất
 • Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất
 • Xây dựng, triển khai KPIs từ mục tiêu công ty theo "định dạng BSC”
 • Chuyên viên QA chuyên nghiệp
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
 • Train the trainers - DTGVNB
 • QLNT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ NHIỆM
 • Thực Hành 5S - Kaizen
 • Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp
 • QĐSX
 • Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo

Một số khách hàng của sam

Ý kiến học viên

Video