Tư vấn doanh nghiệp

Các vấn đề thường hay gặp phải của các nhà máy là giao hàng không đúng hạn, chi phí tăng, năng suất thấp, tinh thần làm việc không cao, độ an toàn không tốt….Chính những điều này đã làm mất đi rất nhiều cơ hội cơ hội kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

Với dịch vụ tư vấn sản xuất của Trường đào tạo Kỹ năng quản lý SAM sẽ giúp cho doanh nghiệp cải thiện các vấn đề trên và tao ra 1 hệ thống quản lý hiệu quả

 

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN BAO GỒM