Khóa Đào Tạo "QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI" - 8/01/2022

Sự thay đổi ở đây được hiểu là quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn tổ chức. Sự thay đổi có thể từ việc lớn như tai cơ cấu tổ chức, tổ chức lại hoạt động các bộ phận, áp dụng qui trình, công nghệ mới ... đến việc nhỏ như tổ chức lại phong cách hoạt động, thay đổi chất lượng sản phẩm. Đối với tổ chức, thay đổi suy cho cùng là nhầm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm để giữ thế cạnh tranh và phát triển, từ đó làm gia tăng lợi ích chung của tổ chức. Đối với cá nhân, thay đổi giúp cho công việc thú vị hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn và bản thân cảm thấy năng động hơn , tự tin hơn, hiện đại hơn.

Chương trình đào tạo "Quản Trị Sự Thay Đổi" đã giúp các anh chị học viên nắm bắt được đặc thù tập trung kiến thức chuyên môn, dẫn dắt đến thực tế tại doanh nghiệp, học viên cùng với giảng viên chia sẽ quan điểm về sự cần thiết của sự thay đổi những điều được mất khi lựa chọn thay đổi ở qui mô lớn.

(Học viên tương tác trực tiếp cùng chuyên gia)
Khóa học diễn ra với sự giảng dạy của đội ngủ Giảng Viên SAM với nhiều năm làm việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp . Các Anh/Chị tham gia khóa học khát vọng học hỏi và mong muốn hoàn thiện bản thân đã nhiệt tình tham gia tương tác các bài tập thực hành trực tuyến giúp khóa học diễn ra thành công tốt đẹp.

(Ảnh tập thể)
Trường SAM xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ luôn thành công trong công việc và áp dụng thật tốt những kiến thức để thay đổi và phát triển công việc, bản thân trong tương lai.