Chương trình đào tạo“Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp – Professional Production Supervisor" Ngày 14,15,21,22/10/2017

Chương trình đào tạo “Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp – Professional Production Supervisor" Khóa đào tạo được diễn ra vào 4 ngày 14,15, 21, 22/10/2017 với sự tham gia của các Anh/Chị học viên đến từ các doanh nghiệp tại TPHCM. Thông qua khóa đào tạo giúp các Anh/Chị giải đáp các thắc mắc và nắm bắt được các vấn đề cốt lõi :

  • Hiểu được vai trò, vị trí của Quản Đốc Sản Xuất trong doanh nghiệp.
  • Nắm bắt một số công cụ, phương pháp chính trong quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản trị tồn kho, đảm bảo an toàn lao động, các công cụ cải tiến KAIZEN, 5S… 
  • Cách thức quản trị nhân sự trong sản xuất một cách uyển chuyển, hiệu quả góp phần ổn định và phát triển sản xuất cho doanh nghiệp

 

SAM xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ thành công trong công việc và áp dụng thật tốt nhưng bài học đến từ các giảng viên của SAM, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác cũng như công việc của mình tại Doanh Nghiệp.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo : 

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM