Chương trình đào tạo "Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề" Tại Công Ty Cổ Phần Thép POSCO YAMATO VINA

Kỹ năng giải quyết vấn đề đề cập đến các khả năng và kỹ thuật cho phép các cá nhân xác định, phân tích và giải quyết hiệu quả các vấn đề hoặc thách thức mà họ gặp phải. Những kỹ năng này liên quan đến khả năng suy nghĩ nghiêm túc, sáng tạo và có hệ thống để tìm ra các giải pháp thiết thực.

Kỹ năng giải quyết vấn đề được đánh giá cao trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm giáo dục, công việc và phát triển cá nhân.

 Các thành phần chính của kỹ năng giải quyết vấn đề bao gồm:

Tư duy phân tích: Khả năng chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và kiểm tra các yếu tố cơ bản của chúng

 Tư duy sáng tạo: Khả năng suy nghĩ vượt trội, tạo ra những ý tưởng sáng tạo và khám phá các giải pháp độc đáo cho các vấn đề.

 Ra quyết định: Quá trình đánh giá các lựa chọn có sẵn và chọn hướng hành động phù hợp nhất dựa trên lập luận logic và cân nhắc các kết quả tiềm năng.

 Xác định vấn đề: Nhận biết và xác định các vấn đề hoặc thách thức cốt lõi trong một tình huống nhất định, thường thông qua quan sát và phân tích cẩn thận.

 Kỹ năng nghiên cứu: Thu thập thông tin liên quan, tiến hành điều tra và tìm kiếm các nguồn lực để hiểu sâu hơn về vấn đề hiện tại.

 Lập kế hoạch và tổ chức: Phát triển cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề, đặt mục tiêu và vạch ra các bước cần thiết để đạt được giải pháp.

 Khả năng thích ứng: Linh hoạt và cởi mở để điều chỉnh các chiến lược hoặc xem xét các phương pháp thay thế khi gặp trở ngại hoặc hoàn cảnh thay đổi.

 Hợp tác và giao tiếp: Làm việc hiệu quả với những người khác, tích cực tìm kiếm thông tin đầu vào và phản hồi, đồng thời truyền đạt ý tưởng và giải pháp một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Chương trình đào tạo "Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề" được tổ chức tại Công Ty Cổ Phần Thép POSCO YAMATO VINA với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và có thể áp dụng thực tế vào công việc. Khóa học đã cung cấp cho học viên các kiến thức, video tham khảo, bài tập cá nhân và nhóm nhằm giúp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc. Học viên được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ giảng viên để áp dụng, thực hành đề ra giải pháp về các tình huống xảy ra trong công việc.

Phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan đến thực hành, kinh nghiệm và sẵn sàng học hỏi từ cả thành công và thất bại. Bằng cách mài giũa những kỹ năng này, học viên có thể nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, đưa ra quyết định sáng suốt và điều hướng các thách thức hiệu quả hơn.

SAM chúc mừng Anh/Chị học viên đã hoàn thành khoá học. Hy vọng khoá học sẽ mang lại những kinh nghiệm cũng như những bài học mới giúp Anh/Chị khắc phục được những vấn đề đang gặp phải tại doanh nghiệp. 

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO