CHUYÊN KHẢO "GIẢM LÃNG PHÍ, TỔN THẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH THIẾT BỊ SẢN XUẤT” - 15/06/2018I. Mục đích

Nhận biết và xác định được các lãng phí trong sản xuất.
Xác định được các tổn thất chính cần khắc phục để nâng cao năng suất.
Hiểu và áp dụng được các giải pháp nhằm tối ưu hóa vận hành thiết bị trong doanh nghiệp

II. Lợi ích từ chương trình
Làm thế nào phát hiện và cắt giảm lãng phí? Cách khắc phục các tổn thất trong sản xuất.
Được chia sẻ kinh nghiệm thành công ,thất bại trong phát hiện và cắt, giảm lãng phí & tổn thất thiết bị tại các Doanh nghiệp cùng tham gia Hội thảo.
Nhận diện những khó khăn ,thuận lợi khi đưa ra các giải pháp tối ưu hóa vận hành thiết bị.
Giới  thiệu một vài mô hình quản trị sản xuất theo phương pháp quản lý của Unilever và Nhật Bản.
Chia sẻ những khó khăn của Doanh nghiệp để cùng thảo luận giải pháp.
 

III. Thành phần tham dự:
- Ban lãnh đạo trường Đào tạo kỹ năng quản lý SAM
- Diễn giả: Nguyễn Đức Nhân & Trần Tiến Đức
- Đại diện doanh nghiệp (Tổng giám đốc, trưởng phòng, giám đốc nhà máy, quản đốc, quản lý sản xuất, những người làm công tác quản lý chất lượng trong nhà máy)  

IV. Địa điểm và Thời gian: 
- Địa điểm: 
- Thời gian: 8:30 -12:00 ngày 15 tháng 06 năm 2018. (Sáng Thứ 6)

V. Nội dung chi tiết
1. Phần giới thiệu: 
Chuyện gì đang xảy ra đối với sản xuất hiện nay ở các doanh nghiệp?
Giao hàng không đúng hẹn.
Năng suất thấp.
Chi phí sản xuất cao làm tăng giá bán sản phẩm.
Sản xuất dư thừa, tồn kho tăng.
Tỉ lệ tái chế tăng.
….
2. Hiệu quả vận hành thiết bị ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất?
Tỉ lệ sản phẩm không đạt chất lượng tăng.
Không đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.
Chi phí sửa chữa thiết bị tăng.
Năng suất thấp.
Năng lượng tiêu hao/sản phẩm tăng.
3. Nguyên nhân hiệu quả vận hành thiết bị thấp:
Chuyển đổi sản phẩm liên tục
Tốc độ thực tế thiết bị thấp so với thiết kế.
Thiết bị hỏng hóc liên tục.
Thay thế phụ tùng.
Điều hành quản lý.
Tổ chức dây chuyền.
Thiếu hướng dẫn vận hành thiết bị.
Cung ứng vật tư.
4. Kinh nghiệm tối ưu hóa vận hành thiết bị:
Có hướng dẫn vận hành thiết bị theo SOP (hình ảnh minh họa cho từng bước).
VCS rõ ràng cho từng thiết bị.
Kiểm tra thiết bị đầu ca.
Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị.
Huấn luyện công nhân tự bảo trì và bảo dưỡng.
Cải tiến liên tục thiết bị.
Sắp xếp lịch sản xuất tối ưu.
Bố trí dây chuyền thuận tiện.
Cung cấp kịp thời vật tư.
5. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả vận hành thiết bị:
Ghi nhận các thông số hàng ca:
- OEE: Hiệu quả vận hành thiết bị.
- MTTR: Thời gian trung bình của một lần sửa máy (Mean Time To Repair).
- MTBF: Thời gian trung bình giữa 2 lần ngưng máy (Mean Time Between Failure)
Tiêu chuẩn đánh giá:
- OEE > 80%
- MTTR càng thấp càng tốt
- MTBF càng lớn càng tốt
- Tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng tăng so với trước đây.
- Năng lượng tiêu hao/sản phẩm giảm
- Tỉ lệ phế phẩm giảm
- Giảm thời gian ngưng máy do chuyển đổi sản phẩm
6. Trao đổi & chia sẻ kinh nghiệm của Diễn giả
7. Tổng kết ý kiến tham gia Hội thảo.

 

ĐỂ THAM DỰ CHUYÊN KHẢO, CÁC BẠN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin chi tiết về chuyên khảo, Anh/ Chị có thể liên hệ BP. Tư vấn Trường SAM qua

Số điện thoại: 
(028) 3938 1118 – (028) 3938 1119

Hoặc email: info@sam.edu.vn; tuvan@sam.edu.vn