HỘI THẢO "PHÂN TÍCH & HOẠCH ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP “Business Intelligence”

Hàng ngày Doanh Nghiệp phải đối diện với việc phải đưa ra rất nhiều quyết định, trong đó có cả những quyết định mang tính sống còn.

Với việc công nghệ tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và xã hội như hiện tại và trong tương lai thì việc ra quyết định đòi hỏi không những chính xác mà còn cả tốc độ để có được hay mất đi lợi thế cạnh tranh.

Việc ra quyết định của Doanh Nghiệp phải dựa vào dữ liệu : kinh doanh, tài chính và vận hành - nhưng việc xử lý các nguồn dữ liệu này chiếm quá nhiều thời gian hoặc không biết cách xử lý nên việc ra quyết định chỉ còn ít thời gian hoặc không chính xác vì vậy việc ra quyết định sẽ gặp nhiều khó khăn, cảm tính và chậm trễ.

BI là hệ thống công nghệ có sử dụng các ứng dụng do Microsoft , Google ….phát triển sẽ giúp cho Doanh Nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc

 • Phân tích các dữ liệu của doanh nghiệp
 • Tạo ra các thông tin có ý nghĩa nhất
 • Trong thời gian nhanh nhất
 • Trên tất cả các thiết bị công nghệ
 • Và dành cho từng các cấp bậc khác nhau
 • Việc ra quyết định dựa vào kinh nghiệm và số liệu thực tế

Sau chương trình quý Doanh Nghiệp sẽ có được :

 • Biết cách tạo ra và quản lý hệ thống báo cáo được cập nhật theo đúng ý đồ
 • Hiểu rõ công cụ giúp nắm bắt tình hình doanh nghiệp nhanh nhất
 • Hiểu rõ việc quản lý các biến động của Doanh Nghiệp bằng ứng dụng 4.0
 • Nhận biết cách phát hiện thực trạng của Doanh Nghiệp qua các biểu đồ trực quan sinh động
 • Biết các kỹ thuật phân tích tình hình hoạt động của Doanh Nghiệp qua các biểu đồ
 • Nắm bắt các tác động đến từng cấp nhân sự trong Doanh Nghiệp
 • Biết được các thiết bị công nghệ giúp cho việc áp dụng vào Doanh Nghiệp
 • Biết cách dùng công cụ BI đọc được các xu thế của Doanh Nghiệp
 • Trải nghiệm : tương tác trực tiếp với hệ thống  : cùng nhau tìm hiểu việc phân tích và ra quyết định cho Doanh Nghiệp của chính mình bằng ứng dụng từ Microsoft hoặc Google.

IIThành phần tham dự:

 • Ban lãnh đạo trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM
 • Quản lý cấp trung và cấp cao của Doanh Nghiệp 
 • Anh/Chị hiện đang quan tâm đến lĩnh vực quản lý
 • Khách mời lãnh đạo tại các doanh nghiệp ....

III. Địa điểm và Thời gian:

 • Địa điểm: 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TPHCM
 • Thời gian: 8:00 -12:00 ngày 11 tháng 04 năm 2024. (Sáng Thứ 5)

IV. Nội dung

Phần 1: Trình bày của diễn giả

 1. Giới thiệu hệ thống BI
 2. Các vấn đề về dữ liệu ( data ) của Doanh Nghiệp đang gặp phải
 3. Thực trạng sử dụng data trong Doanh Nghiệp
 4. Tầm quan trọng của data với Doanh Nghiệp
 5. Lợi ích Doanh Nghiệp có được do hệ thống BI mang lại
 6. Đối tượng thụ hưởng và lợi ích dành cho từng đối tượng từ hệ thống BI

Phần 2: Trao đổi cùng với diễn giả

Đăng  tham dự Hội ThảoPHÂN TÍCH & HOẠCH ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

“Business Intelligence” 

- Số điện thoại: (08) 3938 1118 – (08) 3938 1119

- Hotline: 0963 245 645

Chi Phí Tham Dự: MIỄN PHÍ, số lượng giới hạnƯu tiên khách mời đăng  trước.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO