Webinar: "XÁC LẬP ĐỊNH BIÊN TRONG SỰ BẤT ỔN"

Với dự báo từ nay đến hết nửa đầu 2024, tình hình kinh tế trong nước sẽ còn rất nhiều bất ổn. Diễn biến cắt giảm nhân sự mạnh mẽ ở các công ty liên quan đến bất động sản, nhà thầu xây dựng gần đây dẫn theo hàng loạt ngành nghề bị ảnh hưởng theo…Nhưng cùng với đó, nhiều doanh nghiệp vẫn tuyển dụng đầu vào.. Cho dù cắt giảm hay tuyển thêm, các công ty đều phải tuân thủ các cách thức tạm gọi là nguyên tắc nếu Doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững đó là ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ.

Câu hỏi đặt ra là:

 • Chỉ số nào cho thấy Công ty nên cắt giảm hay tuyển dụng thêm?
 •  Công ty nên tuyển thêm cho bộ phận nào, cắt giảm bộ phận nào cho hợp lý?
 • Công ty nào cũng vậy, đều có các bộ phận sản xuất, kinh doanh và các bộ phận “gián tiếp” với tính chất hoạt động khác nhau.. vậy thì định biên kiểu gì?

Để giúp cho các Doanh nghiệp có cái nhìn rộng hơn, thật hơn, vứt bỏ đi các lý thuyết về công tác Đinh biên, Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM tổ chức buổi webinar để chia sẻ các nội dung bao gồm:

 1. Các chỉ số nhân sự ảnh hưởng đến công tác Định biên – Chỉ số này giúp doanh nghiệp xác định được ngay nhân sự công ty đang dư hay thiếu trong buổi chia sẻ.
 2. Các phương pháp định biên nhân sự áp dụng cho các loại hình hoạt động: Sản xuất, Kinh doanh và Khối gián tiếp – Đây là những nội dung thực tế mà chúng tôi đã tiến hành ở tập đoàn cũng như các doanh nghiệp tư nhân
 3. Chia sẻ một bản báo cáo về định biên của 1 doanh nghiệp thuộc 1 tập đoàn lớn tại VN để Quý vị tham khảo.

Chúng tôi tin rằng: Định biên là chủ đề cực nóng trong tình hình hiện nay.

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THAM GIA

-       Thời gian: 18:30 – 21:30. Thứ 3 ngày 16.05.2023

-       Tham gia qua ứng dụng Zoom

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các cấp lãnh đạo, quản lý, nhân viên tại các Doanh nghiệp.

Những cá nhân mong muốn tìm hiểu và chủ đề nhân sự.

Diễn Giả:

Chuyên gia tư vấn: Ông NGUYỄN AN NGUYÊN

Tác giả Hệ thống giải pháp quản trị nhân sự

 • Hệ thống Thang bảng lương theo Giá trị công
  việc – PositionQ
 •  Hệ thống Đánh giá Năng lực – PersonQ
 • Hệ thống Đánh giá Thành tích – PerformQ
----------------------------------------------------------------------
HOTLINE: 0963 245 645
Điện thoại: (028) 39381118 – 39381119
Email: info@sam.edu.vn, tuvan@sam.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO