Chương trình đào tạo "KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ”

Giao tiếp là tiền đề cho thành công của bạn trong công việc, các cuộc thương thảo, đàm phán và hơn cả là trong cuộc sống. Nghệ thuật giao tiếp giúp bạn mở thêm nhiều mối quan hệ, tăng giá trị sâu sắc hay tạo sự hấp dẫn cho chính bản thân.

Giải quyết vấn đề (Problem solving) là một kỹ năng rất cần thiết trong làm việc và mọi thứ khác xoay quanh cuộc sống. Trong công việc hằng ngày, khi có một vấn đề nào đó xảy ra, ta thường phân vân không biết giải quyết theo hướng nào. Việc đưa ra quyết định có hiệu quả là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất của các cá nhân, doanh nhân, nhưng trên thực tế ít người chú trọng rèn luyện cho mình kỹ năng này.

Thông qua chương trình đào tạo "KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” với độ ngủ giảng viên đến từ Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM đã cung cấp cho các Anh/Chị học viên hiên đang công tác tại CÔNG TY TNHH HYOSUNG VIỆT NAM những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc cũng như khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Bên cạnh đó cuối chương trình, Anh/Chị đã có thể:

  • Xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả
  • Biết cách giao tiếp hiệu quả với các khách hàng
  • Biết cách tránh giao tiếp “ bạo lực”
  • Áp dụng được các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu trong công việc.
  • Xác định đúng vấn đề cần giải quyết
  • Tiếp cận qui trình giải quyết vấn đề có hệ thống
  • Sử dụng các kỹ thuật và công cụ tư duy trong giải quyết vấn đề

SAM xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ luôn thành công trong công việc và áp dụng thật tốt những bài học đến từ các giảng viên của SAM, đồng thời sẽ đạt được những thành tích tốt trong công tác cũng như công việc của mình.

 

 

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO