Khóa Đào Tạo "TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP" - Công Ty Cổ Phần Ván Sàn KIM TÍN

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM  tổ chức thành công chương trình đào tạo "TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP" Tại Công Ty Cổ Phần Ván Sàn KIM TÍN .

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham của các Anh/Chị học viên hiện đang công tác tại quý Doanh Nghiệp. Trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, phân xưởng và tổ sản xuất là đơn vị trực tiếp tạo ra hàng hoá sản phẩm và dịch vụ, là nơi người lao động đóng góp sức lực và trí tuệ của họ cho Doanh nghiệp, là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu và sức lao động.

Tổ trưởng sản xuất là người chịu trách nhiệm quản lý phân xưởng và tổ sản xuất. Do đó, Tổ trưởng Sản xuất cũng được xem là chìa khoá quan trọng đảm bảo thành công của Doanh nghiệp. Vậy người Tổ trưởng sản xuất cần và có những kiến thức cũng như kỹ năng gì để đảm bảo tốt cho công việc của mình? 

Để giải đáp câu hỏi trên cũng như giải quyết các vấn đề mà đã số hiện nay các Anh/Chị đang gặp phải trong công tác tại doanh nghiệp. Vừa qua Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM đã thiết kế và tổ chức thành công chương trình đào tạo " Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp". Khóa học được diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của các Anh/Chị hiện đang làm công tác tổ trưởng tại quý công ty.

Thông qua chương trình đào tạo "Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp" giúp học viên nắm bắt được :

  • Hiểu, nhận thức được nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Người tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
  • Một số nhiệm vụ chính khi quản lý điều hành Doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý lãng phí tại tổ sản xuất. 
  • Một số phương pháp chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí. 
  • Kỹ năng cốt lõi của Người tổ trưởng sản xuất: giao tiếp, trao đổi thông tin, giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên…

Khóa học diễn ra với sự giảng dạy của đội ngủ Giang Viên SAM với nhiều năm làm việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp . Các Anh/Chị tham gia khóa học khát vọng học hỏi và mong muốn hoàn thiện bản thân đã nhiệt tình tham gia các bài tập thực hành giúp khóa học diễn ra thành công tốt đẹp.