Tin tức

Chương trình đào tạo "Lập kế hoạch và tổ chức công việc" tại Công ty TNHH SAILUN VIET NAM

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc là một trong những yếu tố tối ưu quan trọng trong việc quyết định sự thành công của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất. Thế nên nhân viên giữ vai trò khá quan trọng. 
Xem thêm

Khóa Đào Tạo " NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG" Tại Công Ty Cổ Phần Đông Tây Land

Khóa đào tạo dành cho quản lý cấp trung nhằm cung cấp cho các MM những công cụ cần thiết để trở thành thành Nhà quản lý chuyên nghiệp, phát huy đúng vai trò tham mưu của mình cho Ban lãnh đạo.
Xem thêm

Khóa đào tạo "Lập kế hoạch vận hành – điều độ sản xuất"

Công việc lập kế hoạch vận hành - điều độ sản xuất không đơn giản chút nào bởi  người quản lý không những phải có khả năng lãnh đạo mà còn phải có kinh nghiệm trong công việc vận hành sản xuất. Để có thể hoàn thành tốt công việc của mình đồng thời còn phải kiểm soát được khối lượng công việc của nhân viên cũng như phối hợp ăn ý với các bộ phận khác trong công ty thì khối lượng công việc của người quản lý phải gấp mười lần nhân viên.
Xem thêm

Khóa Đào Tạo " TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP" - 26,27,28/03/2021

Trong Quản trị sản xuất doanh nghiệp hiện nay, phân xưởng và tổ sản xuất là đơn vị trực tiếp tạo ra hàng hoá sản phẩm và dịch vụ, là nơi người lao động đóng góp sức lực và trí tuệ của họ cho Doanh nghiệp, là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu và sức lao động.
Xem thêm

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHO BÃI CHUYÊN NGHIỆP

Thông qua khóa đào tạo "Quản Trị Kho Bãi Chuyên Nghiệp" tại SAM Anh/Chị học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức và hiểu rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho – quản trị điều hành kho chuyên nghiệp. Tính toán được năng lực kho đang quản lý.
Xem thêm