Trường Đào tạo kỷ năng quản lý SAM Đồng hành cùng chương trình cà phê doanh nhân của HUBA

Cà phê doanh nhân do Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức đến nay đã trở thành sân chơi đẳng cấp, xứng tầm cho cộng đồng doanh nhân, đồng thời là địa chỉ tham dự cuối tuần quen thuộc của các vị lãnh đạo trung ương, thành phố.

Sáng 26/09/2020 HUBA kỷ niệm 4 năm thực hiện chương trình. Qua 4 năm với 52 chương trình được tổ chức, Cà phê doanh nhân ở TP HCM đã thu hút hơn 5.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp tham dự

Trường Đào tạo kỷ năng quản lý SAM là đơn vị đồng hành của chương trình này trong năm 2020

(Ông Nguyễn Đức Điền - chủ tịch trường SAM tham dự & nhận Kỷ niệm chương của Hiệp hội DNTP trao tặng)

 

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM