Lần đầu làm “Sếp”

Nhiều người cho rằng, những người giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, CHÚNG TA cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Đặt biệt là đối với các nhân viên giỏi

LẦN ĐẦU TIÊN LÀ NHÀ QUẢN LÝ.

Khởi đầu của một chặng đường dài để trở thành một Người quản lý, BẠN chắc chắn phải có được một nền tảng vững chắc cho bản thân mình. Bên cạnh đó, BẠN cũng rất mong nhận được sư chia sẻ cũng như sự ủng hộ từ người Sếp trực tiếp, đồng nghiệp, nhân viên dưới quyền.

Mặc dù rất cố gắng NHÀ QUẢN LÝ ĐẦU TIÊN vẫn thất bại nếu các Nhà quản lý trực tiếp nhiều kinh nghiệm không thấu hiểu được suy nghĩ, mong đợi và hỗ trợ NHÀ QUẢN LÝ ĐẦU TIÊN cũng như không trang bị đầy đủ cho mình các kỹ năng làm “Sếp” thiết yếu.

Những điều trên sẽ được chia sẻ trong chương trình “LẦN ĐẦU LÀM SẾP – FIRST TIME MANAGER”

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Nhân viên chuẩn bị bổ nhiệm làm Quản lý.

Nhân viên ứng tuyển các vị trí Quản lý.

Các Nhà quản lý có kinh nghiệm mong muốn thấu hiểu nhân viên Quản lý mới của mình.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thực hành 70%, lý thuyết 30%.

Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày. Brainstorming.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này. Ví dụ minh họa bài tập giúp Học viên áp dụng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Hiểu được thế nào là Lãnh đạo và cách thức lãnh đạo nhân viên hiệu quả nhất.

Trang bị cho những Nhà quản lý kiến thức và tâm lý để hoàn thiện kỹ năng quản lý của mình chuyên nghiệp hơn.

Trang bị một số kỹ năng thiết yếu của Nhà quản lý.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 4 buổi (2 ngày)