CHUYÊN KHẢO "CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP" - Power Business Intelligence - Power BI


 • Hàng ngày Doanh Nghiệp phải đối diện với việc phải đưa ra rất nhiều quyết định, trong đó có cả những quyết định mang tính sống còn.

 •  Với việc công nghệ 4.0 tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và xã hội như hiện tại và trong tương lai thì việc ra quyết định đòi hỏi không những chính xác mà còn cả tốc độ để có được hay mất đi lợi thế cạnh tranh.

 • Việc ra quyết định của Doanh Nghiệp phải dựa vào dữ liệu : kinh doanh, tài chính và vận hành - nhưng việc xử lý các nguồn dữ liệu này chiếm quá nhiều thời gian - 80% thời lượng nên việc ra quyết định chỉ còn ít thời gian - 20% thời lượng vì vậy việc ra quyết định sẽ gặp nhiều khó khăn, cảm tính và chậm trễ.

Power BI là ứng dụng do Microsoft phát triển sẽ giúp cho Doanh Nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc

 • Phân tích các dữ liệu của doanh nghiệp 
 • để tạo ra các thông tin có ý nghĩa nhất 
 • Trong thời gian nhanh nhất 
 • Trên tất cả các thiết bị công nghệ 
 • Và dành cho từng các cấp bậc khác nhau

Việc ra quyết định dựa vào kinh nghiệm và số liệu, thời gian xử lý số liệu là 20% và thời gian ra quyết định là 80%

Sau chương trình quý Doanh Nghiệp sẽ có được :

 • Biết cách tạo ra và quản lý hệ thống báo cáo được cập nhật theo đúng ý đồ
 • Hiểu rõ công cụ giúp nắm bắt tình hình doanh nghiệp nhanh nhất
 • Hiểu rõ việc quản lý các biến động của Doanh Nghiệp bằng ứng dụng 4.0
 • Nhận biết cách phát hiện thực trạng của Doanh Nghiệp qua các biểu đồ trực quan sinh động thay vì bằng số liệu từ Excel
 • Biết các kỹ thuật phân tích tình hình hoạt động của Doanh Nghiệp qua các biểu đồ
 • Nắm bắt các tác động đến từng cấp nhân sự trong Doanh Nghiệp
 • Biết được các thiết bị công nghệ giúp cho việc áp dụng Power BI vào Doanh Nghiệp
 • Biết cách dùng Power BI đọc được các xu thế của Doanh Nghiệp
 • Trải nghiệm : tương tác trực tiếp với hệ thống  

 Để cùng nhau tìm hiểu việc phân tích và ra quyết định cho Doanh Nghiệp của chính mình bằng ứng dụng 4.0 từ Microsoft.

Hãy tham dự chuyên khảo với chúng tôi – Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản lý SAM tổ chức.

IIThành phần tham dự:

 • Đại diện Doanh nghiệp cùng tham gia diễn đàn
 • Đại diện doanh nghiệp (HRD/HRM, Tổng giám đốc, trưởng phòng) 

III. Diễn Giả : Ông Võ Hồng Lĩnh

+ Thạc Sỹ Quản Trị  - Trường Đại Học Tự Do Vương Quốc Bỉ

+ Nhà sáng lập:

APP LinkCare - Chuyên về dịch vụ y tế cộng đồng

APP Bao hiem sale - Hệ thống phân phối bảo hiểm 4.0

APP Gạo Hạt - Hệ thống phân phối Gạo 4.0

IV. Địa điểm và Thời gian:

 • Địa điểm: Trường Đào Tạo SAM, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TPHCM
 • Thời gian: 8:00 -12:00 ngày 17 tháng 07 năm 2020. (Sáng Thứ 6)   

V. Nội dung: 

1)    Gới thiệu ứng dụng Power BI

2)    Tiếp cận ứng dụng sử dụng

3)    Phương thức chuyển đổi xử lý dữ liệu

4)    Giới thiệu các công cụ xử lý số liệu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng  tham dự Chuyên Khảo“CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG PHÂN  TÍCH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Power Business Intelligence - BI” 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình chuyên khảo, Anh/ Chị có thể Click vào nút đăng ký bên trên hoặc liên hệ Trường SAM  qua : 

Số điện thoại: (028) 39381115 – Minh Hằng


Hoặc email: chamsockhachhang@sam.edu.vn