CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "ĐÁNH GIÁ & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG" TẠI CÔNG TY TNHH Dae Myung Chemical VIET NAM

( Học viên tham gia khóa đào tạo)

💹 Đánh giá toàn diện của chương trình đào tạo cho khóa học đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là sự thành công của một chương trình đào tạo mà Trường SAM mong muốn mang đến cho quý Công ty. Chương trình đào tạo diễn ra thành công là sự tổng hòa bởi nhiều yếu tố từ nội dung chương trình đào tạo, giảng viên, sự chuẩn bị chu đáo trước khi đào tạo và sự chủ động của học viên trong quá trình đào tạo.
🍀 Sau khóa học, học viên có thể ứng dụng một số phương pháp, quy trình và công cụ hỗ trợ cho công việc như:
✔Tư duy quản lý chất lượng thông qua chu trình SDCA & PDCA
✔Tư duy nền tảng về kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất là xét tiêu chuẩn & trực quan hóa
✔Qui trình báo cáo bất thường và nhận thức về 5W1H
✔Công cụ 3G + 2G
✔Các qui trình giải quyết vấn đề chất lượng trong nhà máy

(Thực hành tại nhà máy)
🍀 Chương trình đào tạo ngắn hạn không chỉ là thách thức đối với giảng viên, chuyên gia Trường SAM mà còn là thách thức đối với học viên, lượng kiến thức trong hai ngày rất nhiều đòi hỏi học viên có sự tập trung cao, học và thực hành ngay tại lớp để có thể hiểu và phản biện cùng với giảng viên. Chương trình đào tạo làm sáng tỏ được nhiều vấn đề

(Làm việc nhóm)
🍀 Để kiến thức không bị lãng quên, Quý Anh/Chị cần áp dụng vào công việc hằng ngày. Bằng cách luyện tập các kỹ năng và kiến thức đã học một cách thường xuyên, trao đổi chia sẻ với cấp quản lý trực tiếp để có những hỗ trợ kịp thời.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM