Quản đốc sản xuất – Lực lượng quan trọng trong hệ thống quản trị sản xuất

Có thể nói quản đốc sản xuất cầu nối của lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất  trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của quản đốc sản xuất.

 1. Thực trạng chuyên môn quản đốc sản xuất hiện nay

  Doanh nghiệp của bạn đã đầu tư bao nhiêu phần trăm lợi nhuận vào đội ngũ nhân lực bên sản xuất. Bao nhiêu đội ngũ quản lý, quản đốc sản xuất được trang bị những kiến thức chuyên môn lẫn khả năng quản lý. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp Doanh nghiệp bạn thích nghi với sự biến động không ngừng của thị trường  từ khâu sản xuất, nguồn hàng, giá thành sản phẩm…

  Tuy nhiên, với đặc thù trong sản xuất của Việt Nam nói riêng, đội ngũ quản lý đa phần là từ những người sản xuất giỏi được đề bạt lên. Điều đó dẫn đến hiện trạng, người quản lý có chuyên môn rất giỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành tổng thể.

   

 2. Quản lý nhà máy sản xuất

  Hiệu quả đòi hỏi người quản đốc sản xuất cần nắm chắc những kỹ năng quản lý con người, máy móc, môi trường, chất lượng sản phẩm, khả năng quản lý, xử lý đơn hàng, giải quyết vấn đề… Đặc biệt cần cập nhật thường xuyên những kiến thức quản lý mới nhất để đáp ứng nhu cầu chung của hội nhập.

   

 3. Kết quả công việc cần đạt được của quản đốc sản xuất

- Khối lượng công việc, chất lượng và tiến độ triển khai công việc được thực hiện hiệu quả và đúng theo kế hoạch, quy trình công nghệ.
- Đảm bảo công nhân thực hiện đúng các quy định về An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp, Phòng chống cháy nổ ...
- Các sự cố phát sinh của máy móc trong ca làm việc được phát hiện và xử lý kịp thời.
- Công nhân được hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp để có thể thích nghi với công việc và đạt năng suất cao nhất.

 

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người quản đốc sản xuất chuyên nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Họ chính là cầu nối của Lãnh đạo doanh nghiệp với bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chất lượng, năng suất, chi phí, kể cả nhân sự trong sản xuất. Sự thành công của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của quản đốc sản xuất.

Vì vậy việc đầu tư, năng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản đốc sản xuất là điều tất yếu vô cùng cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp.