Khóa học Inhouse Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất tại Công ty Dona Biti's

Ngày 9,10,11/09/2016 vừa qua Trường Đào tạo Kĩ Năng Quản Lý SAM đã tổ chức thành công Khóa học Lập kế hoạch vận hành và điều độ sản xuất tại công ty Dona Biti's .

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO