Đặc điểm và nội dung của quán lý chất lượng

Quản lý chất lượng là một hiện tượng gần đây nhưng quan trọng đối với một tổ chức. Các nền văn minh ủng hộ nghệ thuật và thủ công cho phép khách hàng lựa chọn hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao hơn là hàng hóa bình thường. Trong các xã hội mà nghệ thuật và thủ công là trách nhiệm của các nghệ nhân hoặc nghệ nhân bậc thầy, những bậc thầy này sẽ lãnh đạo các xưởng của họ và đào tạo và giám sát những người khác. Vậy quản lý chất lượng được định nghĩa ở đây là gì? Đặc điểm và nội dung quản lý chất lượng?

1. Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng là hành động giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ phải được hoàn thành để duy trì mức xuất sắc mong muốn. Điều này bao gồm việc xác định chính sách chất lượng, lập và thực hiện việc lập kế hoạch và đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng. Nó còn được gọi là quản lý chất lượng toàn diện (TQM).

Quản lý chất lượng đảm bảo rằng một tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ là nhất quán. Nó có bốn thành phần chính: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng. Quản lý chất lượng không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn tập trung vào các phương tiện để đạt được nó. Do đó, quản lý chất lượng sử dụng đảm bảo chất lượng và kiểm soát các quá trình cũng như sản phẩm để đạt được chất lượng nhất quán hơn. Kiểm soát chất lượng cũng là một phần của Quản lý chất lượng. Những gì một khách hàng muốn và sẵn sàng trả tiền cho nó, quyết định chất lượng. Đó là một cam kết bằng văn bản hoặc bất thành văn với người tiêu dùng đã biết hoặc chưa biết trên thị trường. Do đó, chất lượng có thể được định nghĩa là sự phù hợp với mục đích sử dụng hoặc nói cách khác, sản phẩm thực hiện tốt chức năng dự kiến của nó như thế nào.

Tầm quan trọng của những người thợ thủ công giảm dần khi sản xuất hàng loạt và thực hành công việc lặp đi lặp lại được thiết lập. Mục đích là để sản xuất số lượng lớn các loại hàng hóa giống nhau. Người đầu tiên ở Mỹ đề xuất phương pháp này là Eli Whitney, người đã đề xuất chế tạo các bộ phận (có thể thay thế cho nhau) cho súng hỏa mai, do đó sản xuất các thành phần giống hệt nhau và tạo ra một dây chuyền lắp ráp súng hỏa mai.

Bước tiến tiếp theo được thúc đẩy bởi một số người trong đó có Frederick Winslow Taylor, một kỹ sư cơ khí, người đã tìm cách nâng cao hiệu quả công nghiệp. Ông đôi khi được gọi là “cha đẻ của quản lý khoa học.” Ông là một trong những nhà lãnh đạo trí thức của Phong trào Hiệu quả và một phần trong cách tiếp cận của ông đã đặt nền móng sâu hơn cho quản lý chất lượng, bao gồm các khía cạnh như tiêu chuẩn hóa và áp dụng các phương pháp cải tiến. Henry Ford cũng rất quan trọng trong việc đưa các quy trình và thực hành quản lý chất lượng vào hoạt động trong dây chuyền lắp ráp của mình. Ở Đức, Karl Benz, thường được gọi là người phát minh ra ô tô, đang theo đuổi các hoạt động lắp ráp và sản xuất tương tự, mặc dù việc sản xuất hàng loạt thực sự đã được Volkswagen khởi xướng sau Thế chiến thứ hai. Từ giai đoạn này trở đi, các công ty Bắc Mỹ chủ yếu tập trung vào sản xuất nhằm giảm chi phí với hiệu quả tăng lên.

2. Đặc điểm và nội dung quản lý chất lượng:

Lãnh đạo chất lượng từ quan điểm quốc gia đã thay đổi trong những thập kỷ qua. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản quyết định nâng cao chất lượng trở thành mệnh lệnh quốc gia như một phần của việc xây dựng lại nền kinh tế của họ, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của Shewhart, Deming và Juran, cùng những người khác. W. Edwards Deming đã ủng hộ những ý tưởng của Shewhart ở Nhật Bản từ năm 1950 trở đi. Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất với triết lý quản lý thiết lập chất lượng, năng suất và vị thế cạnh tranh. Ông đã đưa ra 14 điểm lưu ý đối với các nhà quản lý, đây là một bản tóm tắt ở mức độ cao trong số những hiểu biết sâu sắc của ông. Chúng nên được giải thích bằng cách học hỏi và hiểu những hiểu biết sâu sắc hơn. 14 điểm này bao gồm các khái niệm chính như:

  • Phá bỏ rào cản giữa các phòng ban
  • Ban quản lý nên tìm hiểu trách nhiệm của họ và đảm nhận vai trò lãnh đạo
  • Giám sát phải giúp con người và máy móc, thiết bị thực hiện công việc tốt hơn
  • Cải tiến không ngừng và mãi mãi hệ thống sản xuất và dịch vụ
  • Đưa ra một chương trình giáo dục và cải thiện bản thân mạnh mẽ
  • Đánh bay nỗi sợ hãi, để mọi người có thể làm việc hiệu quả cho công ty

Khách hàng nhận ra rằng chất lượng là một thuộc tính quan trọng trong sản phẩm và dịch vụ. Các nhà cung cấp nhận ra rằng chất lượng có thể là một yếu tố khác biệt quan trọng giữa sản phẩm của họ và của đối thủ cạnh tranh (sự khác biệt về chất lượng còn được gọi là khoảng cách chất lượng). Trong hai thập kỷ qua, khoảng cách chất lượng này đã được giảm thiểu đáng kể giữa các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh. Điều này một phần là do việc ký hợp đồng (còn gọi là gia công phần mềm) sản xuất cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như quốc tế hóa thương mại và cạnh tranh. Các quốc gia này, trong số nhiều quốc gia khác, đã nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của riêng mình để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của khách hàng.

Một số chủ đề đã trở nên quan trọng hơn bao gồm văn hóa chất lượng, tầm quan trọng của quản lý tri thức và vai trò của lãnh đạo trong việc thúc đẩy và đạt được chất lượng cao. Các kỷ luật như tư duy hệ thống đang mang lại những cách tiếp cận toàn diện hơn về chất lượng để con người, quá trình và sản phẩm được xem xét cùng nhau thay vì các yếu tố độc lập trong quản lý chất lượng.

Đặc điểm:

– Nhìn chung, quản lý chất lượng tập trung vào các mục tiêu dài hạn thông qua việc thực hiện các sáng kiến ngắn hạn.

– Quản lý chất lượng là hành động giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ cần thiết để duy trì mức xuất sắc mong muốn.

– Quản lý chất lượng bao gồm việc xác định chính sách chất lượng, lập và thực hiện hoạch định và đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.

– Quản lý chất lượng toàn diện yêu cầu tất cả các bên liên quan trong một doanh nghiệp làm việc cùng nhau để cải thiện các quy trình, sản phẩm, dịch vụ và văn hóa của chính công ty đó.

Nội dung:

Về cốt lõi, Quản lý chất lượng toàn diện là một triết lý kinh doanh ủng hộ ý tưởng rằng sự thành công lâu dài của một công ty đến từ sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Quản lý chất lượng toàn diện yêu cầu tất cả các bên liên quan trong một doanh nghiệp làm việc cùng nhau để cải thiện các quy trình, sản phẩm, dịch vụ và văn hóa của chính công ty đó.

Trong khi quản lý chất lượng toàn diện có vẻ giống như một quy trình trực quan, nó đã ra đời như một ý tưởng mang tính cách mạng. Những năm 1920 chứng kiến sự gia tăng phụ thuộc vào thống kê và lý thuyết thống kê trong kinh doanh, và biểu đồ kiểm soát lần đầu tiên được biết đến được tạo ra vào năm 1924. Mọi người bắt đầu xây dựng trên lý thuyết thống kê và cuối cùng đã tạo ra phương pháp kiểm soát quá trình thống kê (SPC) . Tuy nhiên, nó đã không được triển khai thành công trong môi trường kinh doanh cho đến những năm 1950.

Chính trong thời gian này, Nhật Bản đã phải đối mặt với một môi trường kinh tế công nghiệp khắc nghiệt. Công dân của nó được cho là phần lớn mù chữ và các sản phẩm của nó được biết là có chất lượng thấp. Các doanh nghiệp chủ chốt ở Nhật Bản đã nhìn thấy những thiếu sót này và tìm cách thay đổi. Dựa vào những người tiên phong trong tư duy thống kê, các công ty như Toyota đã tích hợp ý tưởng quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng vào quy trình sản xuất của họ.

Vào cuối những năm 1960, Nhật Bản hoàn toàn lật ngược lại câu chuyện của mình và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hiệu quả nhất, với một số sản phẩm được ngưỡng mộ nhất. Quản lý chất lượng hiệu quả dẫn đến các sản phẩm tốt hơn có thể được sản xuất với giá rẻ hơn.

3. Ví dụ trong thế giới thực về quản lý chất lượng:

Ví dụ nổi tiếng nhất về TQM là việc Toyota triển khai hệ thống Kanban. Kanban là một tín hiệu vật lý tạo ra một phản ứng dây chuyền, dẫn đến một hành động cụ thể. Toyota đã sử dụng ý tưởng này để thực hiện quy trình kiểm kê đúng lúc (JIT) của mình. Để làm cho dây chuyền lắp ráp của mình hoạt động hiệu quả hơn, công ty quyết định giữ lại lượng hàng tồn kho vừa đủ để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng khi chúng được tạo ra.

Do đó, tất cả các bộ phận trong dây chuyền lắp ráp của Toyota đều được gán một thẻ vật lý có số hàng tồn kho liên quan. Ngay trước khi một bộ phận được lắp vào ô tô, thẻ sẽ được tháo ra và chuyển lên chuỗi cung ứng, yêu cầu một bộ phận khác trong cùng một bộ phận một cách hiệu quả. Điều này cho phép công ty giữ cho hàng tồn kho của mình gọn gàng và không tích trữ quá nhiều tài sản không cần thiết.

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO