Tin tức - Sự kiện

Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phải quán triệt yêu cầu đồng bộ của tất cả phòng ban, tất cả bộ phận. Người lập kế hoạch vừa phải đề ra định hướng phát triển trong tương lai, vừa phải có khả năng giám sát tính hình kinh doanh, sản xuất thực tế tại nhà máy, doanh nghiệp của mình. Trong các khâu của doanh nghiệp phải đảm bảo rằng hoạt động doanh nghiệp có cùng một hướng đi và thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu bao trùm của cả hệ thống.

Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp phải quán triệt yêu cầu “vừa tham vọng vừa khả thi “. Trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp thì mục tiêu lợi nhuận là tối cao, do vậy để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựngkế hoạch để thực hiện các phương án đó. Tuy nhiên, các kế hoạch được đề ra phải có khả năng thực thi.

Kế hoạch sản xuất cho biết các doanh nghiệp sẽ triển khai như thế nào một cách cụ thể để hoàn thành, thực hiện hóa kế hoạch marketing tổng thể. Có 5 nội dung cơ bản của một kế hoạch sản xuất hoàn chỉnh:

1. Mô tả sản phẩm và số lượng

Các sản phẩm phải được mô tả một cách chi tiết như: các vật liệu cấu thành sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, các giai đoạn xử lý sản phẩm,... Kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng phải dự định được số lượng sản phẩm sản xuất như: sản xuất những sản phẩm như thế nào, số lượng bao nhiêu, dự kiến tồn kho trong doanh nghiệp.

2. Phương pháp sản xuất kinh doanh

Ở nội dung này, kế hoạch sản xuất mô tả được công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm, thể hiện một cách chi tiết công đoạn nào là tự sản xuất, công đoạn nào là thuê ngoài, tại sao lại lựa chọn phương án đó,...

3. Máy móc thiết bị và nhà xưởng

Cần sử dụng những loại máy móc thiết bị nào, công suất bao nhiêu, lấy thiết bị từ nguồn nào (có sẵn, mua mới,…) cần nhà xưởng rộng bao nhiêu, bố trí như thế nào, kế hoạch khấu hao nhà xưởng, thiết bị,… Kế hoạch máy móc thiết bị và nhà xưởng cần được trình bày riêng vì phần này sẽ ảnh hưởng tới quyết định về các nguồn lực khác. Máy móc thiết bị và nhà xưởng thường có giá trị đầu tư lớn vì vậy kế hoạch máy móc thiết bị và nhà xưởng rất quan trọng để lập kế hoạch tài chính sau này.

4. Nguyên vật liệu, các nguồn lực sản xuất kinh doanh khác

Nhu cầu sử dụng và tồn kho nguyên vật liệu, chất lượng và số lượng như thế nào, nguyên vật liệu thay thế là gì, ai là nhà cung cấp, phương thức cung cấp, số lượng mua tối ưu, mức độ rủi ro. Các yêu cầu đối với nguồn nhân lực: số lượng lao động, trình độ tay nghề, kế hoạch đáp ứng (tuyển dụng, đào tạo,…) Dự toán chi phí hoạt động: cần bao nhiêu vốn đầu tư, các chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

5. Những ưu thế cạnh tranh của sản phẩm

Xác định xem yếu tố cạnh tranh nào là quan trọng và là một yếu tố định tính để ra các quyết định lựa chọn các phương án sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, bao gồm: chất lượng, giá thành, quy mô, công nghệ, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng nhanh,…

Ngoài ra, người lập kế hoạch còn phải căn cứ vào một số yêu tố để kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả

Căn cứ vào kết quả điều tra, nghiên cưu thị trường: Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kết quả điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường phải phản ánh được qui mô, cơ cấu đối với từng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, có tính đến tác động của các nhân tố làm tăng hoặc giảm cầu để đáp ứng yêu cầu của công tác lập kế hoạch. Những kết quả điều tra nghiên cứu này có thể tập hợp theo mức giá để xác định mục tiêu kinh doanh phù hợp với phân đoạn thị trường hoặc theo khách hàng để đảm bảo sự gắn bó giữa sản xuất với kinh doanh. Căn cứ vào số lượng các đối thủ cạnh tranh, sự biến động giá cả trên thị trường để lập kế hoạch thì hiệu quả của phương án kế hoạch sẽ được nâng cao. Đối với các doanh nghiệp trong ngành may mặc thì việc nghiên cứu thị trường để lập kế hoạch là rất quan trọng ,vì nhu cầu về thời trang luôn thay đổi từng ngày, mỗi mùa lại có những sản phẩm khác nhau.

Căn cứ vào kết quả phân tích, dự báo và năng lực khai thác: Doanh nghiệp căn cứ vào kết quả phân tích hoạt động kinh doanh thời kỳ trước và dự báo khả năng tương lai ứng với các nguồn lực có thể khai thác được,đặc biệt là dựa vào những lợi thế vượt trội của doanh nghiệp về các mặt chất lượng sản phẩm , kênh tiêu thụ hợp tác liên doanh, khoa học công nghệ so với đối thủ cạnh tranh sẽ góp phần làm tăng tính khả thi của các phương án kế hoạch .Các chỉ tiêu chất lượng của hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải được chú trọng tập trung phân tích.

Đến với khóa học "Lập kế hoạch vận hành, điều độ sản xuất" của Trường đào tạo kỹ năng quản lý SAM để nắm rõ hơn về các quy trình này

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin chi tiết về khóa học, Anh/ Chị có thể liên hệ BP. Tư vấn Trường SAM qua

Số điện thoại: (028) 39381118 – (028) 39381119


Hoặc email: info@sam.edu.vn; tuvan@sam.edu.vn