Tin tức - Sự kiện

Quản lý nhân sự với 10 bài học kinh nghiệm dành cho bạn

Quản lý nhân sự với 10 bài học kinh nghiệm dành cho bạn

Một trong những kinh nghiệm làm quản lý nhân sự được các chuyên gia chia sẻ chính là có tầm nhìn xa, có định hướng phát triển và mục tiêu rõ ràng. Người quản lý nhân sự cần biết mình muốn đạt được kết quả như thế nào và hướng đội ngũ nhân viên của mình theo mục tiêu đó. 

Cách xây dựng chương trình đào tạo nội bộ trong Doanh nghiệp với 5 bước

Cách xây dựng chương trình đào tạo nội bộ trong Doanh nghiệp với 5 bước

Hiện nay đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp được cho là một trong những kỹ năng thiết yếu trong quá trình làm việc của một tổ chức. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài phải cần một lực lượng người lao động có đủ trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tốt, nhạy bén hiểu biết rõ nắm vững kiến thức các lĩnh vựa nhằm hoàn thành được các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt ra.