Tin tức - Sự kiện

Quản trị tài chính: Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc

Quản trị tài chính: Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc

Quản trị tài chính là quá trình lập kế hoạch chiến lược, tổ chức và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính trong một doanh nghiệp, nhằm điều chỉnh tình hình tài chính tốt hơn với các mục tiêu của tổ chức.
Vai trò và chính sách phát triển đối với phát triển nguồn nhân lực

Vai trò và chính sách phát triển đối với phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động đào tạo có tổ chức được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi về năng lực nghề nghiệp của người lao động theo hướng tích cực.
10 ý tưởng trưng bày sản phẩm sáng tạo dành cho ngành bán lẻ

10 ý tưởng trưng bày sản phẩm sáng tạo dành cho ngành bán lẻ

Trưng bày sản phẩm sáng tạo là một trong những bí quyết giúp thu hút khách hàng, gia tăng nhận diện thương hiệu và tăng doanh thu nhanh chóng. 
7 nguyên tắc vàng để có kỹ năng lắng nghe hiệu quả

7 nguyên tắc vàng để có kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Lắng nghe là một quá trình chủ động, tập trung và mong muốn thấu hiểu mọi nội dung của người nói. Lắng nghe là một kỹ năng cần phải rèn luyện trong một thời gian dài mới có thể thành thạo.
10 cách gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp

10 cách gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp

Gắn kết nhân viên là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng một tập thể vững mạnh, cùng nhau nỗ lực thực hiện những kế hoạch, mục tiêu để từng bước đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Hiểu 6 nhu cầu của khách hàng để bán hàng thành công

Hiểu 6 nhu cầu của khách hàng để bán hàng thành công

Để Marketing và bán hàng đạt hiệu quả cao, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt thôi là chưa đủ. Bởi bản chất, đa phần khách hàng không quan tâm đến tính năng sản phẩm, mà mà chỉ chú trọng tới việc vấn đề của họ có được giải quyết hay không.