SAM Triển Khai Chương Trình Đào Tạo "Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả" Tại Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam

Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng: “Giá mà thời gian trong ngày dài hơn thì tốt!”. Bạn luôn phải đối mặt với những thời gian chót cũng như các vấn đề cần phải giải quyết.

Lúc nào cũng làm cho kịp thời hạn, phải giải quyết cho xong các vấn đề và lúc nào cũng có các đòi hỏi đặt ra trên quỹ đạo thời gian của bạn. Nhưng thành thật mà nói nhiều người trong chúng ta đã phải công nhận rằng chúng ta chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình sao cho tốt hơn.

Chúng ta làm việc theo những kiểu nhất định, chúng ta tìm cách để đương đầu với công việc hằng ngày và tự bằng lòng để mọi việc diễn ra như là chúng vốn thế. Trong số tất cả các nguồn lực mà nhà quản lý có thể sử dụng, thời gian là thứ quý giá nhất và cũng là thứ khó nhất để có thể sử dụng sao cho tốt.

Khi thời gian trôi đi vô ích nó sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa.Có thể chắc chắn một điều là nếu bạn không quản lý và kiểm soát được thời gian của chính mình, bạn sẽ thấy khó khăn hơn trong việc kiểm soát và quản lý những thứ khác.

Khóa đào tạo được tổ chức tại Công Ty TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự hướng dẫn nhệt tình, dễ hiểu với nhiều phương pháp giảng dạy trực quan sinh động của giảng viên Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM, đã cung cấp được những kiến thức, giúp các học viên nắm bắt được nội dung chính của kháo đào tạo :

1 .Nhận thức được đầy đủ về thời gian và cách thức sử dụng thời gian hữu ích trong công việc, cuộc sống

2. Lập kế hoạch hạn chế các rào cảng thời gian trong công việc

3. Điều chỉnh và cải tiến việc quản lý thời gian.

4. Ứng dụng quản lý các bước quản lý thời gian để lập kế hoạch công việc cá nhân -> tăng hiểu quả gấp 3 lần

SAM xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ luôn thành công trong công việc và cùng nhau phát triển công ty đạt được nhiều thành tựu mới.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO