4 kỹ năng mềm cho nhà quản lý sản xuất

Để quản trị sản xuất tốt thì người quản lý sản xuất cần có kỹ năng cần thiết để tạo được ưu thế cạnh tranh nhất đó là giảm chi phí, nâng cao chất lượng giúp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau đây là những 4 kỹ năng mềm cần thiết của nhà quản lý sản xuất:

1. Kỹ năng kiểm soát thời gian

Trong sản xuất, thời gian chính là thứ quan trọng mà nhà quản lý cần kiểm soát tốt để đảm bảo thời hạn đã đặt ra. Để kiểm soát tốt thì nhà quản lý cần phát triển và liên tục cải thiện những kỹ năng của mình trong đó có kỹ năng quản lý thời gian – kỹ năng mềm này trong quản lý sản xuất sẽ giúp cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp hiệu quả hơn.

2. Kỹ năng thiết lập các mục tiêu

Kỹ năng thiết lập mục tiêu là một trong số những kỹ năng mềm mà người quản lý sản xuất cần có. Nhà quản lý sản xuất thành công là khi họ có thể thiết lập các mục tiêu và ra quyết định thực thi những việc cần phải làm để đạt được điều đó. Nhà quản lý cần phải đặt mức độ ưu tiên của từng việc và thực hiện những công việc đó. Khi nhà quản lý thiết lập một mục tiêu rõ ràng cũng sẽ giúp các nhân viên có thêm động lực để hoàn thành nhiệu vụ.

3. Kỹ năng đánh giá mang tính xây dựng

Trong quá trình sản xuất, các nhân viên sẽ khó tránh khỏi để xảy ra sai xót. Nhưng chính họ là những người tham gia trực tiếp vào sản xuất. Nhà quản lý cần đưa ra ý kiến phản hồi trong nhiều tình huống khi nhân viên mắc sai lầm vậy nên, bạn cần truyền đạt những lời phê bình có tính xây dựng để tạo ra cơ hội cho nhân viên học hỏi và phát triển, tránh làm nhân viên nản lòng và cảm thấy tiêu cực. Nếu nhân viên thực hiện tốt, bạn cần có sự đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của họ để khích lệ họ thực hiện tốt hơn.

4. Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả cũng là một trong những kỹ năng mềm trong quản lý sản xuất  giúp các nhà lãnh đạo có thể chỉ ra được những gì cần phải làm và thúc đẩy hoàn thành công việc. Người có khả năng lãnh đạo sẽ là người xác định được sự thay đổi trong định hướng chiến lược mà còn thực hiện với một thái độ tích cực và học hỏi được từ việc đó.