Khóa Đào Tạo " Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp -Professional Production Teamleader " Tại Công Ty Cổ Phần Thái Nhật Tân Ngày 15, 16/09/2017