Khóa đào tạo “ Kỹ Năng Giao Tiếp Qua Điện Thoại” - Telesales Skills Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Ngày 26/12/2017