Tin tức

Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao - Giới thiệu sản phẩm tinh tế

Người bán hàng và người bán hàng chuyên nghiệp khác nhau ở kĩ năng. Để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp chúng ta phải trải qua một quá trình học hỏi, trau dồi. Kĩ năng đầu tiên là phải biết cách giới thiệu sản phẩm tinh tế

Xem thêm

Lợi ích từ Kaizen

Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của moi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình

Xem thêm

Những điều cần biết về Kaizen

Kaizen là một công cụ trong quản lý được áp dụng nhắm thúc đẩy hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. 

Xem thêm

Doanh nghiệp không thể bỏ qua KPI

Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ thiết lập mục tiêu làm việc theo chỉ số KPIs cho nhân viên. KPIs đang dần trở thành thước đo phổ biến giúp danh nghiệp đạt nhiều thành công.
Xem thêm

Vì sao KPI thu hút doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicator – KPI) để theo dõi tiến trình thực hiện mục tiêu của tập thể hoặc cá nhân.

Xem thêm

Các loại KPI trong đánh giá nhân sự

Trước nay, các doanh nghiệp thường xây dựng hệ thống KPI nhưng chưa thực sự chú trong đến bản chất chính của nó, dẫn đến những cách hiểu sai và không mang lại hiệu quả trong việc sử dụng

Xem thêm
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO