Khóa đào tạo: THỰC HÀNH KAIZEN 5S; Ngày 10,11/11/2018