Khóa đào tạo: KỸ NĂNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT; Ngày 16,17,18/11/2018