Khóa Đào Tạo " Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp -Professional Production Teamleader " Ngày 15,16,17/09/2017