Khóa đào tạo “QUẢN TRỊ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ XƯỞNG SẢN XUẤT" – EQUIPMENT MANAGEMENT SERVICES