Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Khi công việc ngày càng áp lực, căng thẳng và phức tạp. Cuối năm cần phải lập kế hoạch và chiến lược cho năm sau thì phong cách làm việc và sắp xếp công việc một cách ngẫu hứng không còn phù hợp nữa, nhường chỗ cho việc lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc là một kỹ năng cần thiết không chỉ với các cấp lãnh đạo mà còn với toàn thể nhân viên trong công ty.

Khóa học được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình được thiết kế dành cho:

Quản lý cấp cao: Lãnh đạo Công ty, GĐ điều hành

Trưởng phòng nhân sự, trưởng các bộ phận..

Các đối tượng khác có nhu cầu

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

Nắm vững vai trò & trách nhiệm của nhà quản lý để đạt được mục tiêu công việc thông qua công tác lập kế hoạch & tổ chức công việc.

Hiểu và áp dụng các kỹ thuật lập kế hoạch & tổ chức công việc để làm tốt vai trò & trách nhiệm của nhà quản lý.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 4 buổi (2 ngày)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thực hành 70%, lý thuyết 30%.

Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu tại chỗ, thảo luận, trình bày. Brainstorming.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Giảng viên và Chuyên gia trong lĩnh vực này.

Ví dụ minh họa bài tập giúp Học viên áp dụng.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quan về vai trò quản lý

Quản lý như thế nào hiệu quả?.

Phân cấp quản lý: Cấp cao – Cấp trung – Cấp tác nghiệp..

Trách nhiệm của các cấp quản lý trong công tác quản trị.

Giới thiệu 5 chức năng của nhà quản lý: Lập kế hoạch – Tổ chức công việc – Huấn luyện – Giám sát – Động viên.

Phần 2: Lập kế hoạch:

Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch .

Mục tiêu là gì?.

Phân biệt giữa mục đích & mục tiêu.

Thế nào là mục tiêu SMART?.

Lên kế hoạch thực hiện (Action Plan) để đạt được mục tiêu.

Thế nào là quản trị theo mục tiêu (MBO)?.

Phần 3: Quy trình lập kế hoạch DOME

Bước 1: Phân tích tình hình.

Phân tích kết quả đạt được.

Phân tích SWOT các yếu tố chủ chốt (Thị trường – Khách hàng – Đối thủ).

Phân tích SWOT dựa trên các chức năng của nhà quản lý.

Phân tích SWOT dựa trên năng lực KASH cá nhân

Bước 2: Xác định mục tiêu..

Bước 3: Đề ra phương pháp thực thiện.

Bước 4: Đánh giá & điều chỉnh.

Phần 4: Tổ chức công việc

Khái niệm về nhà quản lý và tổ chức công việc.

Xác định 4 cấp độ phát triển của nhân viên dựa theo 2 tiêu chí:

- Khả năng (kiến thức và kỹ năng)

- Hành vi cam kết (sự tự tin & động lực làm việc)

Áp dụng 4 phong cách quản lý tương ứng với bốn cấp độ phát triển của nhân viên.

- Phong cách chỉ đạo

- Phong cách huấn luyện

- Phong cách hỗ trợ

- Phong cách ủy quyền.

Phần 5: Ủy thác công việc

Phân biệt giữa giao việc và ủy thác công việc.

Giới thiệu mô hình quyền hạn & trách nhiệm trong ủy thác công việc.

Những nguyên tắc cơ bản trong ủy thác.

Những việc không được ủy thác.

Giới thiệu quy trình ủy thác công việc..……………

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO