Ông Nguyễn Đức Điền – chủ tịch BDC Group , chủ tịch hội đồng trường đào tạo kỹ năng quản lý SAM nhận Bằng khen

(Ông Nguyễn Đức Điền đứng thứ 3 từ trái sang)

Ông Nguyễn Đức Điền – chủ tịch BDC Group , chủ tịch hội đồng trường đào tạo kỹ năng quản lý SAM tham gia mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM và Hội đồng tư vấn kinh tế TP nhiệm kỳ 2014-2019. Ông vừa được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tư vấn kinh tế TP

Ông Nguyễn Đức Điền – chủ tịch Trường Đào tạo kỹ năng quản lý SAM cùng BDC Group tham gia nhiều tổ chức xã hội , hiệp hội doanh nghiệp, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, công tác từ thiện xã hội

Nguồn: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO