Tin tức

Tối ưu hóa hoạt động quản trị kho bãi

Kho là một bộ phận lưu giữ tài sản lớn của Công ty, việc quản trị kho hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp mang lại hiệu quả lớn và giảm chi phí cho Doanh nghiệp. 

Xem thêm

Ứng dụng trên mô hình sản xuất tinh gọn

Lean Manufacturing thường được biết đơn giản là “Lean” là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh.


Xem thêm

Vai trò của Từ điển năng lực trong quản trị nhân sự

Từ điển năng lực là tất cả các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng cho mọi chức danh công việc tại tổ chức, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc.
Xem thêm

Công việc của nhà quản lý cấp trung

Nhà quản lý cấp trung giữ vai trò vô cùng quan trọng bởi họ là cầu nối liên kết giữa việc quản lý cấp cao với toàn bộ phần còn lại của công ty. Họ như “ keo hồ kết dính trung gian giữa các cấp cao hơn và thấp hơn cũng như ngang bằng cho những bộ phận khác.” 
Xem thêm

Kinh nghiệm quản lý kho bãi

Kho bãi là nơi cất giữ nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu trữvà vị trí của các hàng hóa được lưu kho.

Xem thêm

Các bước xây dựng từ điển năng lực

Từ điển năng lực là tất cả các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng cho mọi chức danh công việc tại tổ chức, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc.

Xem thêm
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO