Quản trị, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, xưởng sản xuất ; Ngày 18,19,20/05/2018