khóa Đào Tạo “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung – MMM” Ngày 23,24,30/09/2017 và 1/10/2017