Khóa Đào Tạo " Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp -Professional Production Teamleader " Ngày 5,6,12/05/2018