Khóa Đào Tạo " Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp -Professional Production Teamleader " Ngày 17,24/09/2017