Khóa đào tạo " Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Chuyên Nghiệp (QA) " Ngày 8,9,10/9/2017