Tin tức - Sự kiện

Kiến thức cần thiết để bạn thành công trong cuộc sống

Kiến thức cần thiết để bạn thành công trong cuộc sống

Những kiến thức cơ bản trong cuộc sống là những kiến thức để giúp con người có thể sống và làm việc tốt.
Các bước lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất trong Doanh nghiệp 2022

Các bước lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất trong Doanh nghiệp 2022

Vận hành điều độ sản xuất là phẩn bổ nguồn lực có sẵn như thiết bị, lao động, nhà máy…cho việc sản xuất sản phẩm cần thiết. Mục tiêu là sử dụng công suất sẵn có một cách hiệu quả và mang lại lợi ích, kết quả cao nhất.
Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kì nhà quản lý nào cũng đang nỗ lực tìm kiếm kỹ năng này.
Quản đốc là gì? Kỹ năng cần thiết dành cho người quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Quản đốc là gì? Kỹ năng cần thiết dành cho người quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Quản đốc là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hệ thống toàn bộ nhà máy, đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng được giao.
Khóa Đào Tạo "Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản" Tại Công Ty Cổ Phẩn Thép VICASA-VNTEEL

Khóa Đào Tạo "Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản" Tại Công Ty Cổ Phẩn Thép VICASA-VNTEEL

Soạn thảo văn bản có vị trí quan trọng trong bất kỳ cơ quan, đơn vị tổ chức nào. Văn bản được ví như bốn bánh xe giúp cho xe có thể chuyển động được. Một văn phòng hoạt động khoa học, có kỷ cương nề nếp, có đủ các điều kiện phương tiện hiện đại thì công việc sẽ chạy đều, quản lý hành chính sẽ thông suốt
Quy trình sản xuất tinh gọn diễn ra như thế nào?

Quy trình sản xuất tinh gọn diễn ra như thế nào?

Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing là một mô hình quản trị hiện đại bao gồm nhiều công cụ nhằm tinh gọn hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất kinh doanh.