Khóa Đào Tạo "QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP" - 5,6/01/2022

Hiện nay, trong một môi trường kinh doanh đầy biến động thì các nhà quản trị luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro có ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu của doanh nghiệp.

Hoạt động quản trị rủi ro được xem là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả. Các công tác quản trị rủi ro sẽ được tổ chức một cách chính thức và thực hiện liên tục nhằm xác định, kiểm soát và kịp thời báo cáo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Khóa học "QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP" đã được xây dựng để mang đến cho học viên các kiến thức cơ bản cần thiết và kỹ năng hiệu quả về quản trị rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí khi xây dựng hệ thống quản trị rủi ro cho tổ chức của mình. Đặc biệt, qua khóa học, bạn sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và học hỏi về các công cụ, kỹ năng thực tế để từ đó áp dụng vào thiết kế, chỉnh sửa cho phù hợp nhất với doanh nghiệp mình.

Trường SAM xin chúc các Anh/Chị học viên sẽ luôn thành công và thực hành áp dụng thật tốt những kiến thức vào trong công việc hiện tại và đạt được nhiều thành tích tốt trong tương lai.

Một số hình ảnh tại chương trình đào tạo