Khóa Đào Tạo "KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH"", Công Ty CP Xây Dựng CENTRAL, ngày 11/04/2019

Ngày 11/04/2019, Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM kêt hợp cùng Công Ty CP Xây Dựng CENTRAL đã tổ chức thành công khóa đào tạo "KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH" với sự tham gia của các Anh/Chị học viên là nhân viên tại quý công ty.


Quản lý nói chung và quản lý trong công việc nói riêng chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi lẽ 1 quyết định của người lãnh đạo dù đúng hay sai đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cả tập thể lẫn cá nhân người ra quyết định. Khi đó, kỹ năng ra quyết định của người quản lý sẽ đóng vai trò then chốt đến thành công hay thất bại của tổ chức.

Việc đưa ra quyết định có hiệu quả là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất của các cá nhân, doanh nhân, nhưng trên thực tế ít người chú trọng rèn luyện cho mình kỹ năng này.

Năm bắt được những yếu tố đó, Vừa qua Công Ty CP Xây Dựng CENTRAL đã kết hợp cũng Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM đã xây dựng và tổ chức thành công Chương trình đào tạo "KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH". Khóa học diễn ra vào ngày 11/4/2019 với sự tham gia của các Anh/Chị học viên hiện đang công tác tại quý công ty.


Muc Tiêu Chương trình : 

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những khái niệm, qui trình và công cụ để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Xác định đúng vấn đề cần giải quyết,
  • Tiếp cận qui trình giải quyết vấn đề có hệ thống;
  • Sử dụng các kỹ thuật và công cụ tư duy trong giải quyết vấn đề
Ứng dụng cách thức giải quyết vấn đề hợp lý và sáng tạo. 

Trường  SAM gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý công ty cùng quý Anh chị học viên. 

Hy vọng sau khóa học, Quý Anh chị có thêm được những kiến thức bổ ích cũng như những kỹ năng cần thiết bổ trợ cho công việc của mình.

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM