Khóa Đào Tạo " Quản Trị Điều Hành Kho Bãi Chuyên Nghiệp " Ngày 24,25,26/11/2017

Khóa Đào Tạo " Quản Trị Điều Hành Kho Bãi Chuyên Nghiệp  " Ngày 24,25,26/11/2017  Khóa đào tạo đươc tổ chức thành công tại Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM với sự tham gia của các anh/chị học viên đến từ các doanh nghiệp tại TPHCM. Mục tiêu đào tạo  giúp các Anh/Chị học viên năm bắt được các vấn đề : 

+ Hiểu và thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho – quản trị điều hành kho chuyên nghiệp

+  Tính toán được năng lực kho đang quản lý. Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho. 

+ Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho. Lợi ích của việc áp dụng mã vạch trong quản lý hàng hóa. 

+ Xác định được tầm quan trọng của các loại hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong kho.

Một số hinh ảnh tại khóa đào tạo ...