Chương trình đào tạo "XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN"

Bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn được phát triển nghề nghiệp đến các vị trí quản lý cấp cao. Khảo sát cho thấy, lộ trình phát triển cá nhân là một trong năm yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra sự thỏa mãn trong công việc và làm cho họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. Thế nhưng, đa số các doanh nghiệp đều chưa đầu tư đúng mức cho việc xây dựng một lộ trình phát triển nghề nghiệp. Kế hoạch này cần tập trung vào những nhu cầu phát triển của nhân viên và những chương trình hỗ trợ cần thiết mà doanh nghiệp nên cung cấp để giúp họ có thể đạt được mục tiêu này.
Thông qua chương trình đào tạo " Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Cá Nhân" Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM tổ chức đã giúp các Anh/Chị học viên :

  • Nắm bắt được cách xây dựng kế hoạch và lộ trình phát triển bản thân có chủ đích
  • Nắm vững lộ trình chuyển đổi từ vai trò nhân viên sang quản lý
  • Hiểu rõ các phương pháp và công cụ để xác định được thế mạnh và động lực của bản thân

SAM chúc các Anh/Chị học viên sẽ luôn thành công trong việc và sẽ áp dụng thật tốt những kiến thức vào trong thực tế công việc của mình.

Một số hình ảnh chương trình đào tạo : 

Trường Đạo Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM