Tổng kết lớp Kỹ năng làm việc nhóm tại công ty SAILUN Vietnam

Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ có những ảnh hưởng lên nhóm, đồng thời cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ năng cá nhân... 

Vừa qua ngày 20/02/2017, cùng với  trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM công ty Sailun Vietnam đã tổ chức thành công khóa học Kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ nhân viên của mình.

Dưới sự dẫn dắt của cô Tạ Phước Thạnh lớp học đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị, giúp học viên phát triển được kỹ năng của bản thân. Đồng thời nhờ các hoạt động trong nhóm, học viên vừa phát triển những kỹ năng cá nhân, thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần vào các hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể. 

Một số hình ảnh về các hoạt động trong lớp học ngày 20/02/2017