Nội dung Chuyên khảo Chuyên viên Nhân sự trong Doanh nghiệp

Chuyên viên nhân sự làm gì, hướng đi nào dẫn đến thành công trong nghề nhân sự? 

Là những câu hỏi mà người đang công tác trong lĩnh vực nhân sự và cả người muốn bước chân vào nghề luôn ấp ủ được làm sáng tỏ. Tiếp nối thành công của hai chuyên khảo Định mức lao động và Quản trị nhân tài, đồng thời nắm bắt được nhu cầu của "giới nhân sự". Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM tổ chức chuyên khảo "Chuyên viên nhân sự trong Doanh nghiệp" 

Để tham gia Chuyên khảo vui lòng Đăng ký trước Tại đây: