Chuyên khảo Khảo sát, phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên

Chuyên khảo

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH NHU CẦU & LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN

Công tác đào tạo và huấn luyện phải giúp ích cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, hay nói một cách khác là không có sự khác biệt giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của việc đào tạo nhân viên. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo nhân viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của chính bản thân doanh nghiệp. Để có thể xác định đúng nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi

 • Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì?
 • Nhân viên của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường?
 • Nhân viên của doanh nghiệp còn thiếu gì để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp?

 

Nhu cầu đào tạo của mỗi nhân viên là có những điểm khác biệt do kiến thúc cơ bản, tiềm năng và hoài bão phát triển của họ không giống nhau. Do vậy các hoạt động đào tạo phải hướng tới việc thiết kế chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng đối tượng. Các chương trình đào tạo được chọn lựa trên cơ sở dung hoà mong muốn của các cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp, trong đó hiệu quả kinh doanh được đưa ra làm tiêu chí ảnh hưởng có tính quyết định.

Và khi lên kế hoạch đào tạo, người phụ trách luôn đặt ra câu hỏi:

 • Đào tạo là tốn tiền vô ích vì không thấy nhân viên áp dụng trong thực tế và đem lại hiệu quả trong công việc?
 • Không biết ai có nhu cầu thực sự? Kỹ năng nào, kiến thức nào cần được huấn luyện đào tạo?
 • Đào tạo có phải là biện pháp duy nhất để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên?
 • Kỹ thuật khai thác & xử lý thông tin để xác định đúng nhu cầu đào tạo ra sao?
 • Bạn hiểu gì về công tác đào tạo trong công ty? Liệu kết quả sau đào tạo là do BP đào tạo chịu trách nhiệm?

Công tác đào tạo trong Doanh nghiệp luôn luôn là bài toán gây tranh luận. Bạn (hay Công ty Bạn) luôn gặp các vấn đề nêu trên vì cách nhìn khác nhau về đào tạo, hiệu quả, ngân sách … trong Doanh nghiệp.

Để giải quyết tất cả những vấn đề trên, Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM, tổ chức buổi chuyên khảo “Khảo sát, phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo” nhằm giúp cho những người làm trong công tác đào thay đổi cách nhìn về đào tạo trong Chiến lược duy trì & phát triển con người trong Công ty

Với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và phương pháp ứng dụng thực tế, chia sẽ những Phương pháp & công cụ, giúp cho người nghe giải quyết vấn đề đào tạo tại Doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự:

 • Giám đốc, trưởng phòng, chuyên viên phòng đào tạo/nhân sự
 • Chuyên viên đào tạo nội bộ tại các Doanh nghiệp.
 • Các đối tượng có nhu cầu định hướng nghề đào tạo, phát triển năng lực cho tổ chức.

Thời gian: 8/12/2017

Địa điểm: Lầu 1, 643 Điện Biên Phủ Q.3

Nội dung:

Phần 1:

 • Sử dụng hiệu quả các công cụ tư duy logic để khai thác, thu thập & xử lý thông tin trong hoạt động hằng ngày và trong quá trình tiến hành TNA

 

Phần 2:

 • Năng lực& mô hình năng lực
 • Xác định phạm vi hiệu quả của công tác đào tạo
 • Để đào tạo đạt tối đa hiệu quả, bạn cần làm gì?

 

Phần 3:

 • Xác định các khía cạnh hạn chế của NV , từ đó đưa ra được nội dung/ phạm vi đào tạo cho từng cấp NV
 • Sử dụng các công cụ phù hợp để xác định đúng nhu cầu cần đào tạo của từng khối chức năng:
 • Xem xét các công cụ & chọn công cụ phú hợp. Rà soát, hoàn thiện bộ công cụ khi tiến hành TNA tại các bộ phận, phòng ban chức năng

 

Phần 4:

 • Lên kế hoạch đào tạo
 • Xác định năng lực tự đào tạo tại DN
 • Xây dựng lộ trình đào tạo & phát triển cho từng vị trí
 • Gắn kết hoạt động đào tạo, kết quả sau đào tạo với chương trình “Đánh giá hiệu quả công việc” hàng quý, hàng năm của toàn thể nhân viên doanh nghiệp
Để tham gia chuyên khảo, vui lòng đăng kí Tại đây

 

Thông tin liên hệ:

HOTLINE: 090 145 7 245 - 0963 245 645

Điện thoại: (08) 39381118 – 39381119