Khóa Đào Tạo "Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Sản Xuất" Ngày 25,26,27/05/2018