Chương trình đào tạo " Kỹ Năng Giao Tiếp" tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA Ngày 24,25/3/2018