Chương trình đào tạo " Kỹ Năng Giám Sát Và Quản Lý Đội Ngủ Trong Sản Xuất" Tại Công Ty Cô Phần Vàng Bạc Đá Quý PNJ Ngày 16, 17/10/2017